visa đi mỹ

Xin visa đi Mỹ để sinh con: Có dễ không?

Bộ Di Trú Hoa Kỳ sẽ siết chặt đơn xin thị thực vào Mỹ để sinh con.

Từ ngày 24/01/2020 Bộ Di Trú Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh mục visa không di dân loại B nhằm ngăn chặn tình trạng đi du lịch để sinh con lấy quốc tịch Hoa Kỳ. Theo qui định đã hiệu chỉnh, viên chức lãnh sự sẽ từ chối cấp thị thực trong trường hợp có lý do để tin rằng đương đơn xin thị thực đi Mỹ để sinh con nhằm lấy quốc tịch cho đứa trẻ.

Bộ di trú Hoa Kỳ cho rằng, việc một khách du lịch xin thị thực rồi sau đó sinh con – một hiện tượng được mô tả là Birth Tourism (tạm dịch: Du lịch sinh con lấy quốc tịch) – là không phù hợp với mục đích thông thường là đi nghỉ ngơi, du lịch – vốn là cơ sở để viên chức lãnh sự xem xét để cấp thị thực.

Đã từng truy tố các đường dây tổ chức Birth Toursim

Giải thích cho việc điều chỉnh qui định này cũng đề cập sự quan ngại của cơ quan di trú đối với hoạt động của các đường dây tổ chức Birth Tourism – một hành động được xem là tội phạm với bằng chứng là một số cá nhân, tổ chức đã bị phát hiện và truy tố gần đây. Do đó việc phát hiện và từ chối đơn xin thị thực vào Mỹ để sinh con là cần thiết.

Điều trị y tế

Qui định mới cũng yêu cầu đương đơn có ý định điều trị y tế tại Hoa Kỳ phải chứng minh và thuyết phục viên chức lãnh sự về nhu cầu cần thiết phải điều trị, bằng chứng đã thu xếp với cơ quan y tế tại Hoa Kỳ và khả năng tài chính để thanh toán cho việc điều trị đó.

Mặc định quyền bác đơn cho viên chức phỏng vấn

Qui định mới cho phép viên chức lãnh sự mặc nhiên cho viên chức lãnh sự quyền bác đơn xin thị thực của một đương đơn nếu viên chức đó tin rằng đương đơn có ý định xin thị thực vào Mỹ để sinh con.

Nguồn https://travel.state.gov/ 

[woocommerce_social_media_share_buttons]

Bài viết gần đây

%d bloggers like this: