flag of usa

Đặt hẹn phỏng vấn visa Hoa Kỳ

Thay đổi lịch đặt hẹn phỏng vấn visa Hoa Kỳ

Từ đầu tháng 7/2018 lịch hẹn phỏng vấn thị thực Hoa Kỳ được mặc định là sau 31 ngày kể từ ngày bạn thực hiện việc đặt hẹn. Như vậy bạn phải lên chuẩn bị cho chuyến đi của mình sớm hơn trước đây. Việc thay đổi này không được thông báo chính thức. Chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật cho quý khách trong trường hợp có thay đổi.

Bài viết gần đây

%d bloggers like this: