tìm hiểu visa schengen

Các qui định mới về visa Schengen châu Âu

visa schengen châu âu
visa schengen châu âu

Qui định mới về visa Schengen chính thức áp dụng từ 2/2/2020 về phí visa và các qui định khác.

Từ ngày 2/2/2020, tất cả các đại sứ quán, lãnh sự quán và trung tâm cấp thị thực Schengen sẽ chính thức áp dụng các qui định mới bao gồm việc tăng lệ phí cấp thị thực thêm 33%.

Thực hiện luật xét cấp thị thực Schengen, có hiệu lực từ ngày Chủ Nhật, những thay đổi về xét cấp thị thực Schengen được áp dụng tại tất cả các quốc gia có hoặc không có đại diện ngoại giao của các thành viên Schengen.

Tăng lệ phí đối với tất cả các loại thị thực

Mức thị thực sẽ tăng từ 60 euro lên 80 euro đối với và từ 35 euro lên 40 euro đối với loại visa tương ứng. Mức phí này áp dụng cho cả người lớn, trẻ em và các dạng phí ưu đãi trước đây.

Liên minh châu Âu giải thích việc tăng phí thị thực là phù hợp với mức lạm phát của đồng Euro tính từ năm 2006, và mức phí mới vẫn thấp hơn rất nhiều so với phí thị thực của nhiều quốc gia khác như Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Canada và cả Trung Quốc.

Khai đơn và ký tên dưới dạng điện tử

Liên minh châu Âu đã hướng dẫn các quốc gia thành viên tạo mọi điều kiện cho người xin thị thực điền và gửi đơn xin thị thực qua mạng internet. Điều này đồng nghĩa với việc người xin thị thực cũng có thể ký bằng chữ ký điện tử qua mạng.

Người xin thị thực có thể nộp đơn 6 tháng trước chuyến đi

Qui định hiện tại chỉ cho phép người xin thị thực nộp đơn sớm nhất trước 3 tháng. Qui định mới cho phép nộp đơn trước 6 tháng. Riêng thuyền viên có thể nộp đơn trước đến 9 tháng.

Sẽ sử dụng các trung tâm tiếp nhận hồ sơ ở hầu hết các nước

Theo qui định mới, các quốc gia thành viên Schengen sẽ có thể tiếp nhận hồ sơ xin thị thực ở hầu hết các nước trên thế giới, trực tiếp hoặc thông qua Đại sứ quán / Lãnh sự quán được ủy quyền hoặc các trung tâm tiếp nhận hồ sơ chỉ định.

Như vậy, người xin thị thực sẽ không phải bay sang một nước khác để nộp đơn xin thị thực như trước đây.

Nhiều quyền lợi hơn cho người đi lại thường xuyên tuân thủ qui định của visa

Những người đi lại thường xuyên do công việc, hoặc du lịch sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ qui định mới. Thị thực mới có thể được phép đi lại nhiều lần và sử dụng lên đến 5 năm, nếu người xin thị thực có lịch sử tuân thủ nghiêm chỉnh trong các chuyến đi trước đây.

– Người xin thị thực sử dụng đúng luật visa trước đây

– Có tình trạng / điều kiện tài chính tốt

– Tiếp tục tuân thủ đúng qui định xuất nhập cảnh châu Âu

Việc lấy dấu vân tay sẽ không thay đổi (trừ người đã từng đi châu Âu trong 5 năm trở lại) cũng như thời gian xét cấp tối thiểu là 3 tuần làm việc.

Xem bản đồ các quốc gia thành viên Schengen

thành viên schengen

Bài viết gần đây

%d bloggers like this: